Agencja Celna PPKS – Zawsze w dobrym kierunku.

Potwierdzeniem , iż PPKS jest wiarygodnym partnerem biznesowym, jest fakt przyznania przez Organy Celne statusu AEO (Authorised Economic Operator) . Podczas procesu kontroli zweryfikowano spełnienie przez Agencję Celną PPKS następujących wymogów:

  • odpowiednie przestrzeganie przepisów celnych,
  • posiadanie odpowiednich systemów zarządzania ewidencjami handlowymi oraz transportowymi, które umożliwiają właściwą kontrolę celną 
  • udokumentowanie wypłacalności .

Wartym podkreślenia jest fakt, iż nasza Agencja jest pierwszą Agencją Celną w Łódzkiej Izbie Celnej, której przyznano to prestiżowe świadectwo. Jest ono ukoronowaniem naszej wieloletniej pracy, dbanie o wizerunek i wiarygodność firmy. Ponadto wyróżnienie to jest mobilizacją, aby dalej się rozwijać i być profesjonalnym partnerem biznesowym.

Status AEO daje naszej firmie następujące przywileje :

  • mniejszą liczbę fizycznych kontroli celnych,
  • priorytetowe traktowanie przesyłek wytypowanych do kontroli,
  • możliwość przeprowadzenia kontroli w innym miejscu niż urząd celny,
  • wcześniejsze powiadomienie o wytypowaniu przesyłki do kontroli,
  • ułatwienia w uzyskiwaniu wszelkiego rodzaju pozwoleń wydawanych przez organy celne,
  • ułatwienia wynikające ze zmian w ustawodawstwie unijnym.

**Konsola diagnostyczna Joomla!**

**Pliki językowe z błędami**

**Wczytane pliki języka**

**Nieprzetłumaczone frazy języka**