OFERUJEMY KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ CELNĄ I STATYSTYCZNĄ :

 • Agencja Celna PPKS działając w ramach prawa przedstawicielstwa dokona
  w Państwa imieniu odprawy celnej,

 • Agent celny, będący pracownikiem naszej firmy przygotuje dla Państwa
  wszystkie niezbędne  dokumenty określone
   w przepisach celnych i wymagane
  przez administrację celną.

 • Istnieje również możliwość skorzystania z naszych zabezpieczeń długu celnego
  jako zapłaty należności celnych 
  za naszym pośrednictwem.

 • Agencja Celna PPKS oferuje Państwu usługi w zakresie przygotowywania
  i składania deklaracji statystycznych Intrastat.


 • Zakres usług :

 • odprawy celne w eksporcie , imporcie i tranzycie , w procedurze standardowej
  i uproszczonej,

 • zabezpieczenie należności celno – podatkowych w imporcie ,

 • otwieranie karnetów TIR

 • odprawy czasowe i uszlachetnienie ,

 • legalizację świadectw pochodzenia ,

 • pełną reprezentację klienta przed urzędem celnym ,

 • usługi magazynu celnego .

**Konsola diagnostyczna Joomla!**

**Pliki językowe z błędami**

**Wczytane pliki języka**

**Nieprzetłumaczone frazy języka**