Zabezpieczenie tranzytowe towarów w przywozie jak i wywozie – ma na celu zabezpieczenie należności celno – podatkowych w tranzycie wewnętrznym jak i zewnętrznym w Unii Europejskiej .
Notę T1/T2 stosuje się w przypadkach:
- towaru wywożonego za zagranicę ze składu celnego,
- towarów przemieszczanych pomiędzy składami celnym,
- odprawa dokonywana w eksporcie połączona z tranzytem – towar ten odprawiony w urzędzie wyjścia,
  przemieszcza się do urzędu w kraju przeznaczenia, z pominięciem dodatkowej odprawy na granicy.

Agencja Celna PPKS posiada gwarancję tranzytową, z której korzystać mogą firmy współpracujące z nami i stosując jednocześnie procedury tranzytu.
Nasza gwarancja TC 33 o numerze 06PL360000T000012.

**Konsola diagnostyczna Joomla!**

**Pliki językowe z błędami**

**Wczytane pliki języka**

**Nieprzetłumaczone frazy języka**